česky english

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti AUTEL montáže, a.s. 


Informujeme Vás, že společnost AUTEL montáže, a.s. jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje v rozsahu:

jméno a příjmení,
adresa, e-mail a telefon.


Výše uvedené osobní údaje společnost AUTEL montáže zpracovává na základě plnění právních povinností, pro plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu správce.
Kontaktní osobou, zodpovědnou za ochranu osobních údajů, byl pro naši organizaci jmenován Bronislav Haltof, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Budete-li mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které společnost, AUTEL montáže o Vás shromažďuje, kontaktujte prosím písemně našeho pracovníka na výše uvedené adrese. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.
Váš požadavek o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 14, odst. 5, písm. b) GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na adresu společnosti k rukám pracovníka zodpovědného za ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pracovníkem zodpovědným za ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit emailovou komunikaci.
Pokud budete nespokojení s naším postupem, máte právo se obrátit přímo na: 

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 www.uoou.cz.

Upozorňujeme na skutečnost, že na sportovních a společenských akcích, pořádaných společností AUTEL montáže můžeme pořizovat audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu společnosti.

ADRESA
AUTEL montáže, a.s.
Oldřichovice 790 
739 61  Třinec 1

E-MAIL A TELEFON
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 558 303 600 až 605

ZÁVOD NA OSTRÝ

Ochrana osobních údajů